Top Banner Portlet

Latest News

Asset Publisher

angle-left ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
24
/08

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία Ιπποδρομίες Α.Ε., μέλος του Ομίλου ΟΠΑΠ, έχοντας αποκτήσει το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος και το δικαίωμα οργανώσεως και διεξαγωγής ιπποδρομιών στην Ελλάδα, στηρίζει εμπράκτως και ενεργά τις ιπποδρομίες στην χώρα.

Ο σχεδιασμός του Ομίλου ΟΠΑΠ για την ανάπτυξη των ελληνικών ιπποδρομιών είναι ήδη σε εξέλιξη, έχοντας ως  στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ιπποδρομιακής δραστηριότητας, με την αύξηση του αριθμού των αλόγων και την αναζωογόνηση του ανταγωνισμού στις κούρσες. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος ανέλαβε την πρωτοβουλία και απέκτησε 9 καθαρόαιμους ίππους από το εξωτερικό. Οι ίπποι αυτοί, θα διατεθούν στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες στις τιμές που περιγράφονται κατωτέρω. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά του ίδιου ίππου από περισσότερους του ενός ενδιαφερόμενους, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για το συγκεκριμένο ίππο.

Σας καλούμε να λάβετε μέρος στη διαδικασία, που θα λάβει χώρα στις 30 Αυγούστου 2016, στη Σουίτα 501 του Ιπποδρόμου Αθηνών, στις 17:00.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας  και ευελπιστούμε να σας έχουμε αρωγούς στη διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης των ελληνικών ιπποδρομιών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη γενεαλογία και τη φόρμα των αλόγων, κάντε κλικ στα ονόματα των αλόγων παρακάτω:

TUDOR ICON PEDIGREE

ATRAYU PEDIGREE

ZEBBY SIZZ PEDIGREE

KALASADI PEDIGREE

IMSHI'S LITTLE BRO PEDIGREE

ESHAAN PEDIGREE

CHESNUT GELDING PEDIGREE

BLUE MOON RISING PEDIGREE

ANY GUEST PEDIGREE

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΠΠΩΝ

Για όσους ενδιαφέρονται να επιθεωρήσουν τα άλογα πριν την ημερομηνία της κλήρωσης, θα μπορούν να επισκεφτούν το χώρο των στάβλων του Ιπποδρόμου Μαρκόπουλου και συγκεκριμένα τον Α13 στάβλο, στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:

1.         Πέμπτη 25/8         9-10 πμ       

2.         Σάββατο 27/8        9-11 πμ     

3.         Δευτέρα  29/8        9-10 πμ   

4.         Τρίτη 30/8               9-10 πμ  

Επισημαίνεται ότι κατ΄ εξαίρεση και μόνο για την Πέμπτη 25/8 θα είναι διαθέσιμα προς επιθεώρηση τα 6 άλογα. Τις λοιπές ημερομηνίες θα είναι διαθέσιμοι προς επιθεώρηση το σύνολο των προς πώληση ίππων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να παραλάβετε ηλεκτρονικά τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΠΠΩΝ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Κακλόπουλο Βύρωνα  στο 210-5798249 ή 690-6235170 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: vp.kaklopoulos@opap.gr .

ΤΙΜΕΣ ΙΠΠΩΝ

 

ΟΝΟΜΑ ΙΠΠΟΥ

ΗΛΙΚΙΑ

ΦΥΛΟ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΠΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΠΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

     

 

BLUE MOON RISING (IRE)

3

F

5.700

4.000

 

ESHAAN (IRE)

3

C

8.100

6.400

 

KALASADI (IRE)

3

G

6.500

4.800

 

ZΕBBY SIZZ (IRE)

2

C

4.900

3.200

 

2013 CH G

Rip Van Winkle x Starbound  (GB)

3

G

4.100

2.400

 

IMSHI'S LITTLE BRO (IRE)

3

G

5.400

3.700

 

ATRAYU (IRE)

3

G

7.100

5.400

 

TUDOR ICON (GB)

3

G

5.000

3.300

 

ANY GUEST (IRE)

3

G

10.000

8.300

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΙΠΠΟΥ

  • Κάθε ενδιαφερόμενος συμμετέχει στη διαδικασία αγοράς  του κάθε ίππου υπογράφοντας ένα έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος το οποίο και καταθέτει στην γραμματεία πριν την έναρξη της διαδικασίας.
  • Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα είναι ανοιχτή έως και την έναρξη της διαδικασίας πώλησης του έκαστου ίππου. Δηλαδή για τον τρίτο ίππο, θα μπορεί κάποιος να εκδηλώσει ενδιαφέρον και μετά την πώληση  του πρώτου και του δεύτερου στη σειρά ίππου. Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την αγορά ενός ίππου από περισσότερους του ενός ενδιαφερόμενους, θα πραγματοποιείται κλήρωση για τον συγκεκριμένο ίππο.
  • Προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η κατάθεση εγγύησης ύψους 500 ευρώ για αγορά 1-3 ίππων, 1500 ευρώ για αγορά 3-5 ίππων και 3000 ευρώ για αγορά άνω των 5 ίππων με τους όρους που περιγράφονται στους όρους συμμετοχής στη διαδικασία αγοράς ίππου/ων. Η ως άνω εγγύηση επιστρέφεται σε περίπτωση μη αγοράς ίππων και συμψηφίζεται με το οφειλόμενο τίμημα στην περίπτωση αγοράς ίππων.
  • Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την αγορά του ίδιου ίππου από περισσότερους του ενός ενδιαφερόμενους,  κάθε ενδιαφερόμενος θα κληθεί από την γραμματεία της εταιρείας να τοποθετήσει μέσα σε λευκό φάκελο το υπογεγραμμένο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος το οποίο έχει ήδη καταθέσει στη γραμματεία για την αγορά συγκεκριμένου ίππου. Η γραμματεία θα συγκεντρώνει τους φακέλους και στη συνέχεια θα τους τοποθετεί σε ειδικά διαμορφωμένη κάλπη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κλήρωση για κάθε ίππο. Η κάλπη θα ανοίγεται μετά το πέρας της κλήρωσης του κάθε ίππου για το αδιάβλητο της διαδικασίας.
  • Όσοι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες αγοράσουν ίππο κατά τη διαδικασία, δικαιούνται τη χορήγηση ταμειακής διευκόλυνσης, ύψους χιλίων επτακοσίων (1.700) ευρώ ανά ίππο.

 

AdvancedSearch JSP Portlet

Invalid date range!

Page Bottom Content Portlet