Top Banner Portlet

Δελτία Τύπου

AdvancedSearch JSP Portlet

Λανθασμένες ημερομηνίες!

Εκδότης Αντικειμένων

angle-left ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ
14
/04

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ

ΠΡΟΣ:

Κύριο Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ:

 • Κύριο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Αξιοποίησης

Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου

 • Φίλιππο Ένωση Ελλάδος

 

Αθήνα, 13/4/18

Αρ. Πρωτ.: HRGP18001877

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

1. Από την ημέρα της εκλογής του νέου Προέδρου του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. ως μέλους του οργάνου, και πριν ακόμη την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της νέας Διοίκησης, η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ, θυγατρική του ομίλου ΟΠΑΠ, βρέθηκε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να αγωνίζεται, σχεδόν καθημερινά, όχι μόνο για την αναγέννηση των Ελληνικών Ιπποδρομιών, αλλά και για την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και την επικράτηση της κοινής (ιπποδρομιακής) λογικής, των διεθνώς ισχυόντων και του αυτονοήτου εν τέλει.

 

2. Τα μηνύματα είχαν ήδη εκπεμφθεί από το παρελθόν.  Είχε γίνει λόγος από τον ίδιο τον νυν Πρόεδρο του Δ.Σ., ενόψει της ιδιωτικοποίησης,  για παρέμβαση των ισοβίων μελών της  Φ.Ε.Ε. ώστε να αποφευχθούν εξελίξεις που θα θέσουν σε θανάσιμο κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη της ιπποδρομιακής και ιπποπαραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς και από νυν μέλος του οργάνου για ασυμβατότητα των διατάξεων της σύμβασης παραχώρησης με την οποία η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ αποκτούσε το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος και του κυρωτικού αυτής νόμου σε εθνικό-συνταγματικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, που αποτελούν ασύμμετρη απειλή για την ιπποδρομιακή κοινότητα στο σύνολό της.  Γίναμε περαιτέρω αποδέκτες απόψεων για  τη λειτουργία της Φ.Ε.Ε., μετά την ανάθεση του ιπποδρομιακού στοιχήματος στον ιδιωτικό Φορέα Ιπποδρομιών, ως δημόσιου θεσμικού αντίβαρου, που θα αντισταθμίζει την αγοραία οικονομική δραστηριότητα του στοιχηματισμού και θα εξισορροπεί την, ευρύτερη, ιπποδρομιακή αγορά. Ακόμη και στην ιστοσελίδα  της IFHA όσον αφορά στα στοιχεία για την Ελλάδα, με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι, παρότι ανανεώθηκαν τα στοιχεία για το έτος 2016, αναφέρεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο Φορείς Ιπποδρομιών.

 

3. Τα προβλήματα, τα οποία αντιμετώπισε από την αρχή της ιδιωτικοποίησης η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ, ήταν πολλά και εξαιρετικά σοβαρά. O ιππόδρομος είχε φτάσει στο χείλος της απόλυτης καταστροφής, με τη ραγδαία και συνεχή μείωση, από το 2010, του ιππικού πληθυσμού και των ιδιοκτητών ίππων. Κατέστη όμως εφικτό, με μεγάλο αγώνα και το αντίστοιχο οικονομικό κόστος της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε., να δοθεί τελικά νέα πνοή και προοπτική στην κατεύθυνση της αναβίωσης των Ελληνικών Ιπποδρομιών. Έτσι, ανάμεσα στα άλλα,  παρά την έλλειψη συμβατικής υποχρέωσης της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ για τη διεξαγωγή ιπποδρομιών την πρώτη διετία από την παραχώρηση, προχωρήσαμε αμέσως στη διοργάνωση και διεξαγωγή τους, φέραμε ίππους από το εξωτερικό και παρείχαμε οικονομικές διευκολύνσεις στους υποψήφιους ιδιοκτήτες για την αγορά τους και καθιερώσαμε έπαθλα διπλάσιου ύψους σε σχέση με όσα προέβλεπε η σύμβαση παραχώρησης.

 

4. Στο πλαίσιο της προσπάθειας της αναγέννησης των ιπποδρομιών στην Ελλάδα, αλλά και της ταυτόχρονης  συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επέβαλε ο Έλληνας νομοθέτης (άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4172/2013), υπό την προηγούμενη διοίκηση της Φ.Ε.Ε., κατέστη τελικά εφικτή, μετά από μακρά διαδικασία,  η σύμπτωση απόψεων των επιτροπών της Φ.Ε.Ε. και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ, σε ένα σχέδιο Κώδικα Ιπποδρομιών (Κ.Ι.), με μόνη εξαίρεση την Εισαγωγή του σχετικού κειμένου.

 

5. Μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. και παρά τη δημοσίως εκφρασθείσα θέση του Προέδρου του για τη «διεξαγωγή ενός τελευταίου γύρου διαβούλευσης με την Επιτροπή Κώδικα του Φορέα και τις ιπποδρομιακές τάξεις ώστε να ολοκληρωθεί η σύνταξη του νέου Κ.Ι. και να προωθηθεί για έγκριση από την Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. το συντομότερο δυνατόν», στην οποία και όπως ήταν φυσικό στέρξαμε προς ευόδωσή της, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ένα νέο, σχεδόν ανυπέρβλητο, κώλυμα. Ως βάση των σχετικών διαβουλεύσεων τέθηκε από πλευράς των μελών της Επιτροπής της Φ.Ε.Ε. (στην οποία δεν συμμετείχαν τα τρία μέλη της προηγούμενης Επιτροπής-μέλη και του τελευταίου Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε.) όχι το σχέδιο στο οποίο είχαμε όλοι καταλήξει, από κοινού, αλλά ένα άλλο  σχέδιο, το οποίο είχε συνταχθεί σε παρελθόντα χρόνο, και το οποίο, πέραν της έλλειψης οποιασδήποτε νομοτεχνικής επάρκειας, των ατελειών, ασαφειών, αοριστιών, επαναλήψεων, πλεονασμών, ελλείψεων και αντιφάσεών του, διακρινόταν για:

 

 • Την παράβαση της αρχής της νομιμότητας και της υποχρέωσης μη υπέρβασης της νομοθετικής εξουσιοδότησης. Ως γνωστόν, ο κατ’ εξουσιοδότηση νομοθέτης (του Κ.Ι.) δεν μπορεί να αποστεί της ισχύουσας νομοθετικής εξουσιοδότησης, ήτοι αυτής του άρθρου 85 του ν. 4172/2013, εξαιρετικά περιορισμένης. Ειδικότερα, περιεχόμενό της αποτελεί η πρόβλεψη κατ’ ελάχιστον της διαδικασίας και των  κανόνων διεξαγωγής των ιπποδρομιών, των θέσεων και των καθηκόντων των κατ’ ελάχιστον προβλεπομένων Τεχνικών Επιτετραμμένων, καθώς και των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και ανάθεσης των καθηκόντων αυτών, της διαδικασίας των ενστάσεων, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων απόκτησης ή απώλειας της ιδιότητας ιδιοκτήτη, προπονητή και αναβάτη δρομώνων ίππων Ιπποδρόμου, του πειθαρχικού δικαίου των εμπλεκομένων στη διεξαγωγή των Ιπποδρομιών και της διαδικασίας ελέγχου αντι-ντόπινγκ σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών. Και το «κατ’ ελάχιστον» δεν έχει την έννοια ότι η ανωτέρω νομοθετική εξουσιοδότηση  περιλαμβάνει και άλλα ζητήματα, πέραν των όσων ρητώς αναφέρονται σ’ αυτήν, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος η νομοθετική εξουσιοδότηση πρέπει να είναι ειδική, να εξειδικεύει δηλ. σαφώς τα προς ρύθμιση ζητήματα. Επομένως, άλλα ζητήματα, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην εξουσιοδοτική διάταξη, δεν μπορούν να ρυθμισθούν από τον νέο Κώδικα. Η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία, με αυτή ακριβώς τη μεταβολή, θέλησαν να διασφαλίσουν τον νεοεισελθόντα στο χώρο των ιπποδρομιών ιδιώτη (Φορέα Ιπποδρομιών) από τη ζημία που θα του επέφερε η άνευ όρων και ορίων μεταβολή του θεσμικού πλαισίου το οποίο ίσχυε κατά το χρόνο της παραχώρησης, και στο οποίο, μεταξύ των άλλων, αυτός βάσισε την απόφασή του να προχωρήσει στην υλοποίηση της σχετικής επένδυσης.
 • Τη μη συμμόρφωση με το γεγονός ότι ο ρόλος της Φ.Ε.Ε., μετά το ν. 4172/2013 (άρθρο 86 παρ. 2), είναι αποκλειστικά ελεγκτικός, εποπτικός και κυρωτικός και ότι η οργάνωση και η διεξαγωγή των ιπποδρομιών ανήκει στον Φορέα Ιπποδρομιών (Φ.Ι.) και ότι, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, η Φ.Ε.Ε. δεν δύναται να ασκεί παρά μόνο τις αρμοδιότητες που της απονέμονται από το νόμο, και πάντοτε, εντός των ορίων του.
 • Την  αντίθεσή του με αρκετές από τις διατάξεις των άρθρων 83 και επόμενα του ν. 4172/2013, καθώς και την πρόβλεψη διατάξεων, οι οποίες ρητά καταργήθηκαν με τον τελευταίο νόμο. 
 • Τη σχεδόν καθολική αντίθεσή του με όσα ισχύουν διεθνώς, στις ανεπτυγμένες ιπποδρομιακά χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

 6. Παρά ταύτα, και παρά την προφανή παραβίαση εκ μέρους της Φ.Ε.Ε. της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας των υπηρεσιών της διοίκησης (σ.σ. η αλλαγή της διοίκησης της ΦΕΕ, δεν αποτελεί λόγο για την αλλαγή του συμφωνηθέντος σχεδίου Κώδικα Ιπποδρομιών), δεν αποχωρήσαμε από τη σχετική  διαδικασία «διαβούλευσης», καθώς θελήσαμε να αποτρέψουμε όσες δυσμενείς συνέπειες ήταν δυνατόν. Εις μάτην όμως, καθόσον, όπως συνάγεται από την απλή επισκόπηση του νέου Σχεδίου,  το οποίο μας απεστάλη στις 11-4-2018, χωρίς μάλιστα να έχει ολοκληρωθεί ούτε η διαβούλευσή του, αλλά ούτε και αυτό καθ’ εαυτό το σχέδιο (ενδεικτικά, απουσιάζει παντελώς το κεφάλαιο περί επιβολής Κυρώσεων), παραμένουν πολλές από τις ατέλειες, ελλείψεις και  παραλείψεις που προαναφέρθηκαν (βλ. ανωτέρω υπό 5).

 

7. Το ίδιο μάλιστα σχέδιο στη συνέχεια περιελήφθη ως θέμα (με αρ. 3) της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. που ορίσθηκε για τις 13-4-2018, προκειμένου τα μέλη του «να λάβουν γνώση και να αποφασίσουν σχετικά με την κατάθεσή του στην Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε.».  Ήτοι εντός χρονικού διαστήματος δύο ημερών τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. θα μελετήσουν ένα κείμενο 183 σελίδων, θα προχωρήσουν εν συνεχεία στη συζήτησή του, στην  πρόταση , ενδεχομένως,  αλλαγών και στην υποβολή παρατηρήσεων. 

 

8.  Απολύτως ενδεικτικά, και προς το σκοπό της απλής επισήμανσης της έλλειψης νομικής, αλλά και ιπποδρομιακής, επάρκειας του ανωτέρω σχεδίου,  αναφέρουμε:

 

α) Την πρόβλεψη της παρ. 5 του σχετικού με το Πρόγραμμα Ιπποδρομιών άρθρου του σχεδίου, με την οποία η ισχύουσα ρύθμιση του ν.  4172/2013 (άρθρο 83 παρ. 1), για την υποχρέωση του Φορέα Ιπποδρομιών να διαμορφώνει το αγωνιστικό πρόγραμμα των ιπποδρομιών ανά τρίμηνο, η οποία μετατρέπεται σε «κατ’ εξαίρεση».

 

Τι κι αν διαφορετική διάταξη απ’ αυτή του νόμου (άρθρου 85 παρ. 1 του ν. 4172/2013) δεν μπορεί να εισαχθεί με τον Κ.Ι., διότι, όσο ευρέως και αν ερμηνευθεί η εξουσιοδοτική διάταξη αυτού, ο Κώδικας δεν δύναται να τροποποιεί διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου, ελλείψει ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης για την τοιαύτη δυνατότητά του;

 

Από την ανωτέρω «ρύθμιση» και μόνο, κατά παράβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε (με το ν. 4172/2013, άρθρο 85) στον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνάγεται ευκρινώς, πέραν της καταφανούς ελλείψεως αρτιότητας από νομικής απόψεως του νέου σχεδίου του Κ.Ι., η «καθεστωτική» αντίληψη των συντακτών του για μια υπεράνω της Ελληνικής Βουλής, του Συντάγματος και των  νόμων, Φίλιππο Ένωση.

 

β) Την  αφαίρεση από το σχέδιο του νέου Κ.Ι. της πρόβλεψης του άρθρου 50 (παράγραφος α περίπτωση γ) του ισχύοντος Κώδικα, σύμφωνα με την οποία -στο πλαίσιο της αρχής της αμεροληψίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και της ενίσχυσης της αξιοπιστίας των ιπποδρομιών, αλλά και της αντιμετώπισης πιθανών φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων ή της ταυτόχρονης ύπαρξης στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων ελεγκτή και ελεγχόμενου- οι κτηνίατροι της ΦΕΕ περιορίζονται αποκλειστικά σε θέματα ελέγχου και δεν έχουν καμιά ανάμιξη στην περίθαλψη των ίππων. Με αυτό τον τρόπο,  αν αυτό γίνει βέβαια δεκτό, θα νομιμοποιείται στο μέλλον ένας κτηνίατρος της ΦΕΕ να ασχολείται με την περίθαλψη με αμοιβή ίππων, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως δημοσίου υπαλλήλου, αλλά και, κυρίως, όσον αφορά το κύρος και την αξιοπιστία της Φ.Ε.Ε. και τη σύγχυση των ιδιοτήτων ελεγκτή και ελεγχόμενου. Θα μπορεί δηλ. ο κτηνίατρος της Φ.Ε.Ε. να περιθάλπει με αμοιβή τους ίππους ενός προπονητή/ιδιοκτήτη και συγχρόνως να τον ελέγχει «ιπποδρομιακά», δηλαδή να διαγράφει τον ίππο του οποιαδήποτε στιγμή μετά από τις εγγραφές με δική του γνωμάτευση, καθώς και να επιβλέπει τον έλεγχο αντιντόπινγκ των ίππων του πελάτη του (ή και των ίππων που τον συναγωνίζονται) και να τον αποφασίζει ή να τον παραλείπει. 

 

9. Προηγουμένως (της «διαβούλευσης» του σχεδίου του νέου Κώδικα) αλλά και ενδιαμέσως αυτής, έλαβε χώρα σειρά παραβιάσεων του ν. 4172/2013 και του ν. 4338/2015, αλλά και της αρχής της νομιμότητας εκ μέρους της Φ.Ε.Ε., για τις περισσότερες από τις οποίες και διαμαρτυρηθήκαμε, εγγράφως και εντόνως, τις οποίες και γνωρίζετε, καθόσον η σχετική αλληλογραφία σας έχει κοινοποιηθεί. Περιληπτικά:

 

            α) Επιχειρήθηκε, αρχικά από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Φ.Ε.Ε. με τις από 18/9/2017, 22/9/2017 και 27/9/2017 επιστολές του, και ολοκληρώθηκε τελικά από τον συντάκτη της Εισήγησης του Θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. της συνεδρίασης της  6-10-2017 με τίτλο «Έγκριση Ιπποδρομιών που περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα 4ου τριμήνου 2017», η παραβίαση της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 και η απόπειρα θέσης υπό την έγκριση της Φ.Ε.Ε. ιπποδρομίας ειδικών όρων (4 + ΣΤ ΜΕΔΕΝ) του Γενικού Προγράμματος ιπποδρομιών του Φ.Ι.  

 

            β) Αποφασίσθηκε, με την από 5-12-2017 απόφαση της Επιτροπής Ιπποδρομιών της Φ.Ε.Ε., χωρίς καν να κληθεί πριν τη λήψη της ο Φ.Ι. προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του, η μη έγκριση της διεξαγωγής της νομίμως και αρμοδίως προκηρυχθείσης από ταυτόν πρόσθετης συμπληρωματικής ιπποδρομίας (4+ΣΤ ΜΕΔΕΝ στα 1.300 μέτρα). Η ως άνω απόφαση ανέτρεψε τα ισχύοντα, παγίως και διαχρονικά, στον Ιππόδρομο και παραβίασε την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς το κράτος, την αρχή της ακροάσεως των διοικουμένων αλλά και την αρχή της νομιμότητας, στηρίχθηκε σε εσφαλμένη ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, και ιδίως αυτών των άρθρων 83, 86, 87 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 3 της κυρωθείσης με το ν. 4338/2015 Σύμβασης Παραχώρησης, και επέφερε την αλλοίωση του νομίμου προγράμματος των Ελληνικών Ιπποδρομιών, λόγοι για τους οποίους και υποχρεωθήκαμε να μην διεξάγουμε την ιπποδρομιακή συγκέντρωση της Παρασκευής, 8-12-2017.

 

            γ) Προκλήθηκαν, κατά την ιπποδρομιακή συγκέντρωση της Παρασκευής 30/3/2018, σοβαρά προβλήματα, με εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στην ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ και στην ομαλή διοργάνωση και διεξαγωγή των ιπποδρομιών και του επ’ αυτών αμοιβαίου στοιχήματος, εξαιτίας χειρισμών από εντεταλμένα όργανα της Φ.Ε.Ε. τα οποία υλοποιούν, στον τομέα ευθύνης τους, την εποπτεία και τον έλεγχο εκ μέρους της Φ.Ε.Ε. της διεξαγωγής τεχνικώς των ιπποδρομιών (καθυστέρησε η παροχή της έγκρισης των Ελλανοδικών για την αντικατάσταση αναβατών, η ανακοίνωση της αυτεπάγγελτης εξέτασης της 5ης Ιπποδρομίας και της αυτεπάγγελτης εξέτασης της 7ης Ιπποδρομίας).

 

δ) Δεν ελήφθησαν ούτε προτάθηκε η λήψη μέτρων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αξιοπιστίας των ιπποδρομιών και της αντιμετώπισης πιθανών φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων ή ταυτόχρονης ύπαρξης στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων ελεγκτή και ελεγχόμενου. Φαινομένων τα οποία οδηγούν στην απομάκρυνση ιδιοκτητών ίππων αλλά και φιλίππων από τον ιππόδρομο, στην τεράστια μείωση του ιππικού πληθυσμού και στην κατακρήμνιση του ιπποδρομιακού στοιχήματος.  Όπως όταν συνυπάρχει στο πρόσωπο μέλους του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. η ιδιότητα του ιδιοκτήτη ίππων (ή ιπποπαραγωγού), ή στο πρόσωπο στελέχους ή κτηνιάτρου της Φ.Ε.Ε. της ιδιότητας του κτηνιάτρου με αμοιβή σε σταύλο ιδιοκτήτη ίππων που αγωνίζονται στον ιππόδρομο, ενόψει και  του γεγονότος ότι οι αρμόδιοι για την υλοποίηση της προβλεπόμενης εκ του νόμου εποπτείας της διεξαγωγής τεχνικώς των ιπποδρομιών και επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στον Κώδικα Ιπποδρομιών ορίζονται από το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε.. Όργανο το οποίο, εκτός των άλλων, εκδικάζει ενστάσεις και εφέσεις και επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ισχύοντος Κώδικα Ιπποδρομιών  ή τις αυξάνει, μειώνει, επικυρώνει, αναστέλλει ή και τις ακυρώνει, κατά περίπτωση.

 

ε)   Δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο, χωρίς να διαψευσθούν,  δηλώσεις στις οποίες φέρεται να προέβη ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε., οι οποίες, με την επιφύλαξη ότι είναι αληθείς και ότι χουν αποδοθεί σωστά, δεν είναι συμβατές με τη θεσμική του ιδιότητα. Όπως για τη μη δημόσια παρουσίαση από την ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ ενός πενταετούς business plan, το οποίο μάλιστα είναι έτοιμη να καταρτίσει η Φ.Ε.Ε., για το ότι η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. δαπανά πολλά χρήματα για μισθούς εργαζόμενων και εκδηλώσεις, κονδύλια που αν δίνονταν στην ΦΕΕ να τα διαχειριστεί, σε δύο χρόνια θα υπήρχαν εγγυημένα 1.000 άλογα στο Μαρκόπουλο, για το ότι η Φ.Ε.Ε. είναι έτοιμη να αναλάβει το επιχειρησιακό μέρος της διοργάνωσης των ιπποδρομιών και ότι αν αναλάμβανε κάποιος τη διαχείριση με τον προϋπολογισμό της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. τα πρώτα δυο χρόνια το αποτέλεσμα θα ήταν η αύξηση του τζίρου και των ίππων στον ιππόδρομο από 300 σε 1000. Δηλώσεις όπως αυτές δεν είναι συμβατές με το θεσμικό ρόλο του Προέδρου της Φ.Ε.Ε., ενώ η Φ.Ε.Ε. εμφανίζεται σαν να επιδιώκει συνδιαχείριση των ιπποδρομιών με τα χρήματα της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. 

 

10. Επαναλαμβάνουμε αξιότιμε κύριε Υπουργέ ότι η δράση της  Φ.Ε.Ε.,  η οποία ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εντάσσεται στη δημόσια διοίκηση, πρέπει να διέπεται από τις αρχές:

 

 • Της συνέχειας της λειτουργίας των υπηρεσιών της διοίκησης.
 • Της ακροάσεως των διοικουμένων.
 • Της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς το κράτος.
 • Της αμεροληψίας των οργάνων  της δημόσιας διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Της νομιμότητας, η οποία αποτελεί έκφανση της αρχής του κράτους δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι η Φ.Ε.Ε. οφείλει να συμμορφώνεται στις επιταγές του νόμου και  να κινείται εντός των ορίων του, ότι δεν μπορεί να ενεργεί (με διοικητικές πράξεις, συμβάσεις ή υλικές ενέργειες), παρά μόνον όταν της επιβάλλεται ή της επιτρέπεται από τον νόμο, και όχι και όταν δεν της απαγορεύεται. Ότι οφείλει να σέβεται δηλ. τον κανόνα «ό,τι ρητά δεν της επιβάλλεται ή δεν της επιτρέπεται, της απαγορεύεται». Ότι η αρμοδιότητά της περιορίζεται μόνο στα ζητήματα που ρητώς της έχει αναγνωρίσει ο νόμος, δεν  τεκμαίρεται, δεν συνάγεται, δεν επεκτείνεται. 

 

11. Καταγγέλλουμε αξιότιμε κύριε Υπουργέ κάθε προσπάθεια που ακυρώνει στην πράξη την ίδια  τη διοργάνωση των Ελληνικών Ιπποδρομιών, φαλκιδεύει το μέλλον τους και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία της ιδιωτικοποίησης του Ιπποδρόμου, επί ζημία της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε., αλλά και των μελών της πολυπληθούς  ιπποδρομιακής κοινότητας, και σας καλούμε για την άσκηση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων σας της εποπτείας της Φιλίππου Ενώσεως και της έκδοσης, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του άρθρου 85 του ν. 4172/2013, Κώδικα Ιπποδρομιών:

 

 • που θα είναι σύμφωνος με το γράμμα και το πνεύμα του (εξουσιοδοτικού) νόμου (ν. 4172/2013) και του εν γένει ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, 
 • που θα υλοποιεί και θα εμφορείται  από τις ανωτέρω (υπό 10)  αρχές, οι οποίες πρέπει να διέπουν τη δράση της Φ.Ε.Ε. ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου,
 • που θα σέβεται και θα διασφαλίζει  τα νόμιμα δικαιώματα όλων των μελών της ιπποδρομιακής κοινότητας,
 • που δεν θα ανατρέπει, αλλά αντίθετα θα σέβεται και θα διασφαλίζει τόσο τα θεμελιώδη δεδομένα επί των οποίων βασίσθηκε η σημαντική επένδυση του Φορέα Ιπποδρομιών στην ιπποδρομιακή δραστηριότητα, όσο και την από 24.04.2015 Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4338/2015,
 • που δεν θα δυσχεραίνει την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας για την αναβίωση των Ελληνικών Ιπποδρομιών,
 • που θα είναι απολύτως εναρμονισμένος με τη διεθνή ιπποδρομιακή πρακτική και τους αντίστοιχους Κώδικες των προηγμένων ιπποδρομιακά χωρών.

12. Σας γνωρίζουμε τέλος με λύπη μας, ότι αν οι πρακτικές αυτές της Φ.Ε.Ε. συνεχιστούν, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη απαξίωση και, νομοτελειακά, το τέλος των Ελληνικών Ιπποδρομιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ

DAMIAN COPE

 

Page Bottom Content Portlet