Top Banner Portlet

Τελευταία Νέα

Εκδότης Αντικειμένων

angle-left Απάντηση στην από 24.12.18 επιστολή της ΦΕΕ
27
/12

Απάντηση στην από 24.12.18 επιστολή της ΦΕΕ

ΠΡΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΟ ΕΝΩΣΗ

 

Αθήνα, 27/12/18

Αρ. Πρωτ: HRGP18002368

 

Σε απάντηση του με αρ. 2841/24-12-2018 εγγράφου σας, με το οποίο μας γνωρίζετε ότι τη Δευτέρα, 24η Δεκεμβρίου 2018 προβήκατε σε εγγραφές ίππων !!! για τις ιπποδρομίες της Παρασκευής 28.12.2018 (παραλαμβάνοντας δελτία εγγραφών ίππων, καταχωρίζοντας τα εν συνεχεία στις αντίστοιχες ιπποδρομίες του επίσημου προγράμματος ιπποδρομιών της Παρασκευής 28.12.2018) και καταλήγετε μάλιστα και στο συμπέρασμα!!! «Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πληρούνται οι σχετικές με τις συμμετοχές ίππων προϋποθέσεις για την διεξαγωγή της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης της Παρασκευής 28.12.2018, σύμφωνα με το Επίσημο Πρόγραμμα Ιπποδρομιών 40U Τριμήνου 2018 το οποίο έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα σας», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Δύο μόλις ημέρες πριν το ως άνω έγγραφό σας, το Σάββατο, 22-12-2018, η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ, μετά τις αποφάσεις της Ένωσης Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Ελλάδος (ΕΙΔΙΕ) και της Ένωσης Επαγγελματιών Προπονητών Δρομώνων Ίππων (ΕΝΕΠΔΙ), τα μέλη των οποίων έχουν στη ιδιοκτησία τους ή προπονούν την μεγάλη πλειοψηφία των ίππων που συμμετέχουν στις ελληνικές ιπποδρομίες, να απέχουν από τις εγγραφές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών, και με δεδομένο ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων στη ΦΕΕ ίππων είναι 275, ανακοίνωσε ότι είναι αναγκασμένη να μην προχωρήσει στη διοργάνωση ελληνικών ιπποδρομιών για το ερχόμενο διάστημα, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας διεξαγωγής τους, κατά τρόπο μάλιστα που θα διασφαλίζει το κύρος, την ακεραιότητα και την αξιοπιστία τους, εξαιτίας των ως άνω γεγονότων, που βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου της εταιρείας.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέραμε ότι οι ως άνω ανακοινώσεις (ΕΙΔΙΕ και ΕΝΕΠΔΙ)  ήλθαν ως αντίδραση σε πρόσφατες αποφάσεις και ενέργειες της ΦΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού του Προέδρου της ΕΙΔΙΕ από τις ελληνικές ιπποδρομίες για διάστημα ενός μηνός. Καθώς επίσης και ότι «Οι συγκεκριμένες αποφάσεις προστίθενται σε μια μακρά σειρά άστοχων ενεργειών, σφαλμάτων, παραλείψεων και παραβιάσεων των νόμων 4172/2013 και 4338/2015 για την παραχώρηση του δικαιώματος διεξαγωγής ιπποδρομιών, καθώς και της αρχής της νομιμότητας από πλευράς ΦΕΕ, οι οποίες παρατηρούνται ήδη από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα η παρούσα διοίκησή της. Μέσω τέτοιου είδους ενεργειών, για τις οποίες έγκαιρα κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου, η ΦΕΕ επιχείρησε επανειλημμένως να υπερβεί τις αρμοδιότητες της, όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, και να τις επεκτείνει πέραν της εποπτείας της τεχνικής διεξαγωγής των ιπποδρομιών, με αποτέλεσμα να πλήξει και να παραβιάσει τα δικαιώματα της εταιρείας μας ως παραχωρησιούχου και μείζονος επενδυτή στην ελληνική ιπποδρομιακή δραστηριότητα».

Για τους ανωτέρω λόγους και δεν διεξήχθη η διαδικασία εγγραφών ίππων την Δευτέρα, 24-12-2018.

Με την από 24-12-2018 επιστολή σας, αλλά και με τις ενέργειές σας που αναφέρονται σ’ αυτή,  προστίθεται άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα των παραβιάσεων των νόμων 4172/2013 και 4338/2015 και της αρχής της νομιμότητας εκ μέρους της Φ.Ε.Ε. και συνομολογείται πλήρως η αλήθεια των όσων ανωτέρω  αναφέραμε, πριν καν παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερών. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 για το Πρόγραμμα των Ιπποδρομιών «Η διαδικασία εγγραφών διεξάγεται από τον Φορέα Ιπποδρομιών, παρουσία εκπροσώπου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος». Η παρουσία μάλιστα του τελευταίου, όπως σας είναι γνωστό, και όπως άλλωστε και μέχρι σήμερα (εδώ και μία τριετία) ισχύει, αποσκοπεί, και περιορίζεται, στη διαπίστωση της μη ύπαρξης κωλύματος εγγραφής ή συμμετοχής των ίππων σε ιπποδρομία σύμφωνα με τον Κώδικα Ιπποδρομιών. Στο πλαίσιο, ακριβώς, της αναφερόμενης στην ως άνω ανακοίνωσή μας εποπτείας εκ μέρους της Φ.Ε.Ε. της τεχνικής διεξαγωγής των ιπποδρομιών.

Ούτε προβλέπεται πλέον, μετά τη θέση σε ισχύ των ν. 4172/2013 και 4338/2015 και την παραχώρηση του δικαιώματος της διοργάνωσης και της διεξαγωγής των ιπποδρομιών στον Παραχωρησιούχο (ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ), η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διεξαγωγή των εγγραφών ίππων από την Φ.Ε.Ε., καταργήθηκε δε ρητά, δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013, και το άρθρο 121 του Κώδικα Ιπποδρομιών που ρύθμιζε τη διαδικασία εγγραφών ίππων πριν την παραχώρηση, το οποίο προέβλεπε την εμπλοκή στη διαδικασία (μέσω της κοινοποίησης των εγγραφών σ’ αυτό) του Γραφείου Καταχωρίσεων της Φ.Ε.Ε., ακριβώς λόγω του ότι η σχετική αρμοδιότητα παραχωρήθηκε στον Παραχωρησιούχο (ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ).

Παρά τη συγκεκριμένη και σαφή όμως ανωτέρω διάταξη του ν. 4172/2013 και παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, η ΦΕΕ, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δεν δύναται να  ενεργεί παρά μόνο ό,τι ρητά της επιβάλλεται ή της επιτρέπεται, προχωρήσατε, καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων σας, σε πράξεις που ανάγονται στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης του Παραχωρησιούχου (ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ), παραβιάζοντας συγχρόνως (εκτός της αρχής της νομιμότητας και του άρθρου 83 του ν. 4172/2013) και την κυρωθείσα με το ν. 4338/2015 από 24.4.2015 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ», ενέργειές σας για τις οποίες και εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και από την επανάληψη των οποίων σας καλούμε να απόσχετε στο μέλλον.

 

Για την ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ

 

Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος

Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής

AdvancedSearch JSP Portlet

Λανθασμένες ημερομηνίες!

Page Bottom Content Portlet